Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Rusza II etap projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” w Gminie Kurzętnik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 27 kwietnia 2018 10:58

Gmina Kurzętnik przystępuje do II etapu realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”, którego założeniem jest przeprowadzenie konsultacji w oparciu o grant przyznawany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych (84,28 % środki Unii Europejskiej, 15,72 % środki krajowe).

Na potrzeby realizacji założeń wynikających z zapisów Indywidualnego Planu Konsultacji, Gminie Kurzętnik przyznano grant w wysokości 17 449, 40 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 40/100).

Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społeczeństwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego  poprzez wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych, dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym.


W II etapie pod debatę publiczną poddane zostaną dokumenty planistyczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 3,59 ha, przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na terenie miejscowości Marzęcice. Realizacja IPK w Gminie Kurzętnik zaplanowana została w okresie od kwietnia 2018 r. do września 2018 r.