Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru położonego w miejscowości Marzęcice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 18 października 2017 13:23

W ramach prowadzonych społecznych konsultacji i prac związanych z przygotowaniem MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO w miejscowości Marzęcice zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Przedmiotem konsultacji społecznych w Gminie Kurzętnik jest obszar o całkowitej powierzchni 3,59 ha, w którego skład wchodzi 5 działek ewidencyjnych o nr: 243/5, 244/10, 244/11, 244/12 oraz 244/13 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym nr 9 Marzęcice na terenie Gminy Kurzętnik.  Przedmiotowe działki stanowią grunty orne klas IVa, IVb  i V,  a w otoczeniu  w/w obszaru dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obszar ten oznaczony został symbolem (a) - rejon aktywnej przyspieszonej urbanizacji.

 

https://docs.google.com/forms/d/1ixyzUqitHPGv87gJg8t40FvzKv7ICTZfrfWGzp2tqE8

 

Gmina Kurzętnik jest w trakcie realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społeczeństwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego  poprzez wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych, dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie metod i narzędzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym. Oprócz środków na realizację konsultacji, gmina otrzymała także wsparcie  szkoleniowe i doradcze  dla pracowników  urzędu w  przygotowaniu konsultacji. W projekcie nie chodzi jednak o to by tylko przeprowadzić konsultacje, ale ważne jest przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań, które stosowane będą także po realizacji projektu, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy i co więcej, które staną się inspiracją dla kolejnych gmin. Do objęcia  konsultacjami  z wykorzystaniem  grantu w ramach projektu, zgłoszona została jedna procedura planistyczna tj. Uchwała Nr XXXI/283/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marzęcice, gmina Kurzętnik

Poprawiony: środa, 18 października 2017 13:29