Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Akademia Pelletu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 24 sierpnia 2017 08:49

Image_1Gmina Kurzętnik od kilku lat dąży do poprawy jakości powietrza ma swym terenie i wspiera wszelkie działania prowadzące do zmniejszenia emisji CO2 oraz poprawy efektywności energetycznej. W związku z tym  w dniu 22 sierpnia 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku o godzinie 17:00 zorganizowano Akademię Pelletu, autorski projekt Biomass Media Group - cykl edukacyjnych spotkań z mieszkańcami gmin najsilniej dotkniętych zjawiskiem niskiej emisji. Jednym z gości był Pan Robert Rogosz przedstawiciel Centrum Ogrzewania Pelletowego, który w swojej prezentacji przedstawił zalety pelletu drzewnego, omówił korzyści ekonomiczne i ekologiczne inwestowania w kocioł lub piec pelletowy a także przekazał informacje o aktualnych programach dofinansowujących zakup kotła biomasowego lub modernizację starej kotłowni.

Drugim gościem był Pan Janusz Pabich doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pan Pabich w swojej prezentacji poruszył kwestie wsparcia  finansowego osób fizycznych oraz zachęcił  do skorzystanie z Programu EWA plus. W ramach programu możliwa jest budowa, przebudowa lub modernizacja źródła ciepła, termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii itp. Dofinansowanie w ramach Programu EWA plus udzielane jest w formie pożyczki przez WFOŚiGW w Olsztynie. Maksymalna wysokość pożyczki to 300.000 zł na okres 5 lat, minimalny wkład własny – 10%. Na wniosek Beneficjenta, po spłacie 90% pożyczki Fundusz może umorzyć część pozostałej do spłaty pożyczki.

W ramach wsparcia mieszkańców Gmina Kurzętnik uruchomiła Program Kurzętnik – EWA plus. Utworzone zostało konsorcjum firm oferujące swoje produkty i usługi. Podjęto również współpracę z Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska, która oferuje mieszkańcom pomoc w aplikowaniu o środki oraz kompleksową obsługę w zakresie przygotowania dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik pokój numer 2 i 4 tel. 56 47 48 297 lub 56 47 48 289