Absolutorium dla Wójta Gminy Kurzętnik Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 16 maja 2017 14:52

Image_3Za nami sesja absolutoryjna w trakcie której podsumowano 2016 rok i udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Kurzętnik. Wójt Gminy Wojciech Dereszewski przedstawił prezentację podsumowującą samorządowe dokonania i osiągnięcia z 2016 roku, szczególną uwagę przywiązując do zrealizowanych inwestycji i pozyskanych środków pozabudżetowych.

Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Kurzętnik Wojciechowi Dereszewskiemu absolutorium. Włodarz gminy podziękował współpracownikom, radnym oraz sołtysom za ciężką pracę na rzecz lokalnej społeczności.

W dalszej części sesji nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Kurzętnik a Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. 
w sprawie realizacji Programu „Kurzętnik Mieszkanie+Praca to się opłaca". Współpraca stron będzie polegała na tworzeniu możliwości i warunków pozwalających na wdrożenie instrumentów preferencyjnych dla osób, które zdecydują się zamieszkać w Kurzętniku, podjąć zatrudnienie na terenie Gminy Kurzętnik oraz skorzystają z oferty edukacyjnej Gminy.